מרגישים שבת בגן

שבת תופסת מקום של כבוד גם בגני הילדים, הן מבחינת לימוד נושא השבת והן מבחינת קבלת שבת - הטקס הנערך בימי שישי, ומאפשר לילדים להשתתף ולזכות בתפקיד אמא/אבא של שבת כדי ליצור אוירה סביב הילד הנבחר יצרנו סטים מושלמים לאמא/אבא של שבת הכוללים כתר, צמיד, סמל

שבת

שבת