יודקה בימים המיוחדים

יודקה משיקה מגוון מוצרים ייעודיים לימים מיוחדים בלוח השנה: סמלים ויצירות בנושא ירושלים, הכותל וביהמ"ק, ובהמשך לשבועות- מגוון מוצרים המקיפים את נושא התורה: חיתוכי סת"ם, חיתוכי ס"ת, מארזים ייחודיים ועוד

יום ירושלים | שבועות

יום ירושלים | שבועות